Yrket som väskmakare

Väskmakare är ett av de hantverksyrken som blir allt mer sällsynta idag. De traditionella, handgjorda väskorna konkurreras ut av billigare, masstillverkade väskor, och efterfrågan på de tjänster som en väskmakare erbjuder blir således allt mindre. Det finns dock fortfarande möjlighet att utbilda sig till väskmakare, för de som vill upprätthålla traditionerna och bidra till en levande svensk hantverkskultur.

Precis som för många andra hantverkaryrken finns det ingen utbildning som sker i ren lektionsform. Istället utbildar man sig till väskmakare genom att gå som lärling till en annan väskmakare. Däremot finns det minst en yrkeshögskola i Sverige som erbjuder denna lärlingsutbildning i strukturerad form, med till största delen arbetsplatsförlagd praktik och till viss del teoretisk utbildning förlagd till skolans lokaler. En av de skolorna är Hantverksakademin i Stockholm. Utbildningen leder fram till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För att få kalla sig mästare i yrket måste man erhålla ett mästarbrev, vilket man får då man har minst sex års erfarenhet i branschen och har avlagt och klarat ett prov enligt branschens normer.800px-Portrait-Louis-Vuitton

För att arbeta som väskmakare idag är det mest största sannolikhet nödvändigt att starta ett eget företag. Kanske går det inte heller att försörja sig uteslutande på väskmakeriet. Det kan istället vara en del av en större verksamhet som erbjuder andra tjänster, till exempel skomakeri och nyckelservice. Om du vill satsa helhjärtat på att skapa och sälja dina egna väskor, kommer du att ha mycket att göra. Då kan det vara skönt att i alla fall slippa tänka på fakturering och att betalningarna kommer in. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring får du en sak mindre att hålla reda på, och kan fokusera på att till exempel sprida ditt varumärke.

Det finns historiska bevis på att det går att sko sig som väskmakare om man har talangen och viljestyrkan. Ett exempel på det är Louis Vuitton, som ju har skapat ett helt imperium. Vuitton började skapa väskor då han under den första halvan av 1800-talet arbetade som kofferttillverkare för olika framstående hushåll i Paris. Han fick ett så gott rykte att Napoleon III gav honom i uppdrag att arbeta för hans fru. Med hans erfarenheter från åren som kofferttillverkare började han designa egna väskor, och det var hans revolutionerande koffertar med platt ovansida (som alltså kunde staplas enkelt) som var början på hans stora framgångar.